Elektronsko poslovanje

Enostavno in pregledno

Elektronsko poslovanje MINIMAX in PRONET

Podjetje pri svojem delu ne potrebuje samo računalniških zmožnosti za opravljanje operativnih nalog iz osnovne dejavnosti. Skorajda pri vsaki poslovni odločitvi potrebuje informacije in podatke glede poslovanja, pa tudi nasvete računovodij, davčnih strokovnjakov in drugih svetovalcev. Sistem e-računovodja omogoča, da do informacij dostopate v čim krajšem možnem času, še pomembnejše pa je, da so te informacije verodostojne.

Enostavno elektronsko poslovanje

Podjetje Računovodski servis Blaženka Ašič je v razvoj usmerjen računovodski servis. V sodelovanju s podjetjem SAOP zagotavljamo zmogljiv računovodski program miniMAX in PRONET.

Stranka ima na voljo hiter vpogled v zadnje dokumente in stanje poslovanja.

Elektronska izmenjava podatkov in delo na daljavo premagata vse časovne in prostorske omejitve. Popolnoma brezpapirno e-računovodstvo zagotavlja preglednejši, sodoben in cenovno ugoden način vodenja računovodstva. Računovodstvo se tako lažje in hitreje vključuje v sprejemanje strateških poslovnih odločitev.