Prehod k nam

Želite preprosto in hitro zamenjati vaše trenutno računovodstvo? Pristopite k nam.

Najprimerjenši trenutek za prehod z obstoječega računovodskega servisa k nam je po oddanih zaključnih računih ali pa že takoj po novem letu, čeprav se lahko prehod izvede skozi celo leto – kadarkoli.

Potrebna je zadnja bilanca stanja, ki ste jo oddali na Ajpes, vsaka postavka v bilanci stanja pa mora biti razložena, zato nam morate dostaviti tudi ustrezne analitične evidence, ali enostavno, obstajati mora izpis iz katerega je razvidno, kako so te postavke izračunane (popis zalog blaga, izpis odprtih terjatev do kupcev in odprtih obveznosti do dobaviteljev, register osnovnih sredstev, glavna kontna knjiga itd.). Te izpise vam bo izročil vaš trenutni računovodski servis.

Pri prehodu pa je potrebno biti pripravljen tudi na morebitne težave:

  • Obstoječi računovodski servis ne želi izročiti dokumentacije, dokler niso vsi njihovi računi plačani.
  • Ko so računi plačani, obstoječ računovodski servis še vedno ne želi izročiti dokumentacije. Razlog za to je običajno strah pred tem, da bi kdo odkril kakšne napake.

V tem času se je potrebno ukvarjati tudi s tovrstnimi težavami. To sicer ni najbolj prijetno opravilo, ampak s prehodom v naš računovodski servis, to počnete zadnjič. Mi delamo s strankami na dolgi rok in smo partner podjetju v dobrem in slabem.

Brezplačna menjava računovodstva

KONTAKTIRAJTE NAS